Kunstwerk Neude

We create lighting that moves you

Projectbeschrijving

Kunstenaar Jop Vissers Vorstenbos is door de kunstcommissie, samengebracht door het K.F.Hein fonds, geselecteerd om het permanente werk te maken in het voormalige postkantoor op het Neude, de nieuwe Centrale Bibliotheek van Utrecht.

Aan Fosfor Design de eer om de verlichting uit te werken die in het werk is geïntegreerd. Jop werkt veel met verlichting in zijn werken en hierbij maakt hij mooi gebruik van een enorm venster dat uit drie kozijnen bestaat van 5 meter hoog. Daarin zien we verschillende psychedelisch gekleurde patronen en vlakken, die door de gevormde verticale lamellen spiegelen en reflecteren.

Het werk is continue in beweging door het wisselende licht van buiten, gedurende de dag en onder invloed van het weer. Ook schijnt er dynamisch gekleurd licht in elke verticale lamel van transparant acrylaat. De kleur en intensiteit is voor elke lamel, zowel onder als bovenin, apart aan te sturen. Samen met de kunstenaar is daarvoor een afwisselend en vloeiend lichtpatroon samengesteld.

Diensten FosforDesign:

Opdrachtgever

Jop Vissers Vorstenbosch over het werk;

Vanuit het verlangen naar kennis en verhalen, als plaats voor studie en concentratie, heeft de bibliotheek een tijdloze aantrekkingskracht. Gedreven door een vaag idee of troebele gedachtegangen gaat de men naar binnen, de hal door, de roltrappen op, de boekenkasten langs, op zoek naar nieuwe inzichten. Om alle informatie te categoriseren en vindbaar te maken, heeft de bibliotheek haar eigen systeem en een verhelderende indeling. Deze – zowel fysieke als mentale – beweging van troebelheid naar helderheid, en van ruis naar concentratie, vormt voor mij de rode draad.

Door een samenspel van beweging en interferentie, genereert de installatie een afwisselende stroom aan vertroebelde én heldere, uitgesproken beeldfragmenten. Als een overgangsritueel markeert het kunstwerk de zoektocht en beweging van ruis naar concentratie, en wordt de bezoeker verleid om zijn blik en focus aan te scherpen.

jopvissersvorstenbosch.nl